DMCA

Patakaran sa DMCA

Una sa lahat, pinahahalagahan namin na kumuha ka ng iyong oras upang piliin ang aming website para sa pang-araw-araw na Tech News at Mga Update.

Inaako namin na ang nilalaman ng website na ito ay opisyal na na-publish ng aming koponan at ang ilan sa nilalaman ay kinuha mula sa iba pang mga tanyag na website ng balita upang makapagbigay ng balita sa aming mga gumagamit sa isang napapanahong paraan. Maaaring kasama rito ang “Mga Pahayag, Larawan o Maikling video, atbp.” Ang lahat ng Batas ng kredito ng nilalaman ng patas na paggamit ay napupunta sa kani-kanilang mga may-ari.