మాస్కులు వాడేవారికి ఆ డేంజర్..ఎక్కువ సమయం వాడితే నష్టాలివే

కరోనా వల్ల అనేక కుటుంబాలు నష్టపోయాయి. చాలా మంది వీధిన పడ్డారు. మరి ఇంతటి భయంకరమైన కరోనాను అంతం చేయడానికి అందరూ విధిగా మాస్కులు వేసుకోవడం ఎంతో …

Read more