Ads Policy

Mga patakaran sa advertising

Mga patakaran sa advertising para sa aming Tech website: Sa website na ito, gumagamit lamang kami ng isang advertising network na inaalok ng Google, na tinatawag na Google Adsense.

Maaari ba kaming gumamit ng mga ad bukod sa Google Adsense?

Naniniwala kami na ang Google Adsense ay ang tanging network na mapagkakatiwalaan namin kahit sa nakapikit. Kaya lagi kong ginagamit ang Google Adsense sa aking website. Sa kaso ng anumang kaakibat na programa, hindi namin kailanman papayagan ang promosyon ng anumang produkto o nilalaman sa aming website na lumalabag sa mga patakaran ng Google Adsense. Nirerespeto namin ang  Google Adsense  Publisher Program at hindi kailanman gumagamit ng anumang iba pang network ng advertising ng third-party na nakakasagabal sa aming karanasan sa gumagamit.